Instagram Merhaba Gezegenim Mars

Merhaba Gezegenim Mars

Mine , Istanbul, 17.

geceninbomontisi:

birazmuzikbirazuyku:

sizyokkenbenvardim:

her 10 dakika da bi rb yapıyorum ama, çok güzel değil mi ? hiçbirimiz elimizdekilerin kıymetini bilmiyorken bu adam her seferinde gözlerimin dolmasına sebep oluyo

Abi tekrar terktar reblog ya. çok güzel.

Çok güzel adam be

(Kaynak: birazmuzikbirazuykum, hayallercokguzel gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter